Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Taraflar ve Konu:

Bu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) …/…/...... tarihinde, 

 • Kayıtlı merkezi Bebek Mahallesi Bebek Hamamı Sk. Şehmen Apartmanı No.: 5/4 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan, MERSİS adresi 0621089113800001 olan Mİ’CAO Chocolates Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. (“Mİ’CAO” veya “Satıcı”) ile 
 • Satıcı’ya ait internet sitesi veya mobil uygulamalardan gıda hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi (“Alıcı”) 
 • arasında akdedilmiştir. 

  Satıcı ve Alıcı aşağıda ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilir.

  Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde yapılan ürün satış koşulları, bedeli ve teslimini konu almakta olup her iki Tarafın hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 

  Alıcı, Mİ’CAO’nun isim, ünvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan çikolata barlarının temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, Sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. Mİ’CAO’nun internet sitesi kayıtları, www.micaochocolates.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

  Madde 2

  Sözleşme Konu ve Kapsamı:

  Sözleşme’nin konusu, Satıcı tarafından satış ve pazarlaması gerçekleştirilen çikolatalardır. 

  Madde 3 

  Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Temel Nitelikleri ve Fiyatı 

  Ürün veya hizmetin; türü, miktarı, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli ve kargo bedeli internet sitesinde belirtilmiştir.

  Alıcı, siparişlerini www.micaochocolates.com internet sitesine veya mobil uygulamalar üzerinden kayıt yaparak veya misafir kullanıcı sıfatıyla elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşme, Alıcı’nın sipariş verdiği tarihte o günkü fiyatlarla oluşturulur. Her ne kadar Sözleşme kurulmuş olsa da Alıcı oluşturduğu siparişin ödemesini Sözleşme imzasından, kuruluşundan sonra Mİ’CAO fiyat artışı yaptıktan sonra gerçekleştirirse, müşterinin siparişini oluşturmuş olduğu ürünlerin fiyatı yeni fiyatlandırmaya göre düzenlenecektir. Alıcı yeni fiyatlara göre ödeme yapmakla yükümlüdür. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği ürün bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Alıcı Sözleşme kuruluşundan sonra gelişen ekonomik ve ticari şartlar dahilinde kendi ödemesini tamamen yapana kadar Mİ’CAO’nun fiyat artırma hak ve yetkisinin olduğunu kabul eder.

  Madde 4

  Ürünlerin Teslimi:

  Mİ’CAO ürünleri, Türkiye sınırları dahilinde, www.micaochocolates.com internet sitesinde yer alan koşullarda teslim edilir. Ürün teslimi, ürün bedelinin tam olarak ödemesini takip eden hafta, alıcının elektronik ortamda seçtiği günde yapılır. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu malın Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Alıcı, kargo ambalajını kontrol etmekle ve bir sorun gördüğünde, kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. 

  Ürünlerin yurtdışında yerleşik kişilere satılmasına ve temin edilmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme hükümleri uygulanacak olup, Mİ’CAO’nun bu takdirde uygulayacağı ürün fiyat ve teslim şartlarında değişikliğe gitme hakkı haizdir. 

  Ürünler, Alıcı'nın internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 10 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin söz konusu teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 10 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, Satıcı teslimat süresi ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Alıcı’nın bu halde, siparişi iptal etmeyi tercih etmesi halinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, iptalden itibaren 10 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

  Mİ’CAO, sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Alıcı’nın bu bilgilere uygun olarak ödeme yapması ile sipariş kesinleşir. Bundan sonra, Alıcı, siparişini değiştiremez veya iptal edemez. 

  Satıcı, sözleşme konusu ürünün sipariş işlem bilgilerinde belirtildiği şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda Mİ’CAO edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. 

  Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ürünün Alıcı’ya teslim edilmiş olması halinde, Alıcı ilgili ürünü 3 gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın ürünleri iade etmesinden doğacak masraflar ve ürünün Alıcı’ya teslim edildiği özende, tam ve sağlam olarak iade etme sorumluluğu Alıcı’ya aittir. 

  Madde 5

  Ürünlerin Muhafazası ve Tüketimi:

  Ürünlerin saklama koşulları ve tavsiye edilen son tüketim tarihi ürün üzerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ürünlerin, herhalükarda 15 – 20 derece sıcaklıkta, serin ve kuru ortamlarda, koku ve doğrudan ışık görmeyecek şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin bu şartlara uygun olarak muhafaza edilmesi ve tüketimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. 

  “www.micaochocolates.com” internet sitesinde yer alan ürünlerimizin içinde ürünün çeşidine bağlı olarak fındık, fıstık gibi alerjen hammaddeler yer alabilmektedir. Söz konusu hammaddeler ürünlerin ambalajlarında belirtilmektedir, bunları gereğince kontrol etmek ve gerekli ise tüketiminden imtina etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır.  

  Madde 6

  Cayma Hakkı

  Mİ’CAO ürünleri ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkı yükümlülüğünün dışındadır. Alıcı’nın Sözleşme’den cayma hakkı bulunmamaktadır.

  Madde 7

  Sözleşme Değişiklikleri

  Mİ’CAO, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü “www.micaochocolates.com” internet sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

  Madde 8

  Kişisel Verilerin Korunması

  Mİ’CAO, Alıcı’nın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ve www.micaochocolates.com” internet sitesinde yer alan aydınlatma metninde belirtilen amaç ve yöntemlerle sınırlı olarak işleyebilir. Alıcı, internet sitesindeki aydınlatma metnini okumuş ve incelemiş olmaktan sorumludur. Alıcının yine internet sitesinde yer alan rıza metnini onaylaması söz konusu işleme faaliyetlerine ilişkin “açık rıza” teşkil eder. 

  Madde 9

  Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

  Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar halinde, Mİ’CAO’nun bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  ×